Sanjing Chemglass

Destylacja molekularna na krótkiej ścieżce